+371 67751434

Vīza uz Baltkrieviju 

Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem.

 

 

 Vīzas tips: 6 darb.dien. 2 darb.dien.
Privāta vīza uz Baltkrieviju vienkārtējā 40 EUR 61 EUR
Privāta vīza uz Baltkrieviju divkārtējā 46 EUR 80 EUR
Privāta vīza bērniem līdz 6 gadiem vienkārtējā 11 EUR 11 EUR
Tranzīta vīza vienkārtējā 21 EUR 30 EUR
Tranzīta vīza divkārtējā 25 EUR 40 EUR
Tranzīta vīza vairākkārtējā 45 EUR 80 EUR
Privāta / tranzīta vīza bērniem līdz 6 gadiem
vienkārtējā / divkārtēja
  11 EUR 11 EUR
Tranzīta vīza bērniem (līdz 6 gadiem) vairakkārtēja 11 EUR 11 EUR
Komercvīza līdz 10 dienām vienkārtējā 36 EUR 61 EUR
Komercvīza līdz 15 dienām vienkārtējā 45 EUR 80 EUR
Komercvīza līdz 90 dienām
divkārtējā 45 EUR 80 EUR
Komercvīza līdz 90 dienām vairakkārtēja 75 EUR 140 EUR
Komercvīza uz gadu (līdz 180 dienām) vairakkārtēja 80 EUR 145 EUR
Grupas vīza uz Baltkrieviju
vienkārtējā
vienkārtējā 20 EUR 30 EUR
Privāta vīza ar apbedīšanas izziņu līdz 90 dienām*
vairakkārtēja
vairakkārtēja 75 EUR 140 EUR

 

Nepieciešamie dokumenti tūrisma un privātas vīzas noformēšanai:
 - Pase (ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 3 mēneši pēc atgriešanās un 2 brīvas lappuses vīzu sadaļā)
 - 1 fotogrāfija (krāsaina, balta fonā, izmērs 3.5x4.5, 80% jāaizņem sejai, ne vēcāka kā 6 mēn.) var uztaisīt uz vietas mūsu birojā
 - Bērniem kas dzimuši pec 1991. gada dzimšanas apliecības kopija un abu vecāku pases kopijas
 - Dzīvesvietas adrese Baltkrievijā (obligāti)
 - Apdrošināšana (var noformēt uz vietas) 


Jūsu ērtībai Jūs varat lejupielādēt anketu un aizpildīt vīzas noformēšanai nepieciešamo informāciju priekšlaicīgi - anketa
 
Noformējot Baltkrievijas tranzīta vīzu, ja vīza uz trešo vai galamērķa valsts nav vajadzīga, par pamatu tranzīta vīzai var kalpot: 
 - Avio vai autobusu biļetes vai galamērķa valsts vīza (ja vīza ir obligāta) , vai zaļā karte
 - Transportlīdzekļa apdrošināšanas polise, kas darbojas trešā vai galamērķa valsts teritorijā
 - Līgums vai vienošanās, kas paredz braukšanu trešā vai galamērķa valstī
 - Nosūtošas organizācijas iesniegums
 - Apliecinājums par pastāvīgu dzīvesvietu vai darba esamību trešā vai galamērķa valstī
 - Dokuments, kas apliecina īpašumtiesībās uz nekustamo īpašumu trešā vai galamērķa valstī
 - Apliecinājums par ģimenes locekļu apbedīšanu trešā vai galamērķa valstī
 - Citi dokumenti, kas apliecina ceļojuma mērķus un termiņus

Nepieciešamie dokumenti daudzkārtējai vīzai uz 1 gadu:
 - Oriģinālais ielūgums no Baltkrievijas partneriem (ielūguma paraugs)
 - Sadarbības līguma kopija starp Latvijas un Baltkrievijas uzņēmumiem,  kas ir apstiprināts no baltkrievijas puses  ar oriģinālo apstiprinājumu kopā ar zīmogu un parakstu;
 - Izziņa no darba vietas

*Nepieciešamie dokumenti privātai vīzai ar apbedīšanas izziņu:
 - apbedīšanas izziņā (oriģināls);

 - dzimšanas apliecība