+371 67751434

Vīzas uz Krieviju 

Latvijas pilsoņiem

 

 

Vīzas tips: 8-9 darb.dien. 3-4 darb.dien.
Tūrisma vīza uz Krieviju

vienkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 30 dienām)

70 EUR 
115 EUR*
Tranzīta vīza uz Krieviju vienkārtējā/divkārtējā  76 EUR
121 EUR
Vīza pēc privātā ielūguma

vienkārtējā/divkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 90 dienām)

70 EUR
115 EUR
Privāta vīza uz Krieviju (ar apbedināšanas isziņu)

vienkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 14 dienām)

70 EUR
115 EUR
Tūrisma vīza bērniem līdz 16 gadiem un pensionariem

vienkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 30 dienām)

67 EUR
113 EUR

Viesnīcas rezervācija un ceļojuma apstiprinājums patstāvīgai dokumentu

iesniegšanai Vēstniecības Konsulārā nodaļā

vienkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 30 dienām)

 16 EUR  

Vīzas noformēšanas laiks:

Vīzas tiek noformētas 3-4 darba dienu laikā – steidzama vīza vai  8-9 darba dienu laikā – nesteidzama vīza, neskaitot dokumentu iesniegšanas dienu. 

Īpašos gadījumos ir iespēja noformēt vīzu speciālajā kārtā 2 darba dienu laikā. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, zvaniet pa tālr. 67751434.

Nepieciešamie dokumenti:

  • pase (ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši pēc atgriešanās un 3 brīvas lappuses vīzu sadaļā),
  • 1 foto (var uztaisīt uz vietas mūsu birojā),
  • apdrošināšana (var noformēt uz vietas).

Jūsu ērtībai Jūs varat lejupielādēt anketu un aizpildīt vīzas noformēšanai nepieciešamo informāciju priekšlaicīgi - anketa.

Krievijas tranzītvīzas noformēšanai papildus nepieciešams:

  • dokuments, kas apliecina maršrutu un galamērķi (piemēram: Rīga - Maskava - Kijeva, Kijeva - Maskava - Rīga);
  • gadījumā, ja transporta līdzeklis ir automašīna, ir jāsniedz sekojoša informācija: ceļojuma galamērķa (valsts), automašīnas modelis un valsts reģistrācijas numurs, tehniskās pases numurs, robežšķērsošanas punktu nosaukumus iebraucot Krievijas teritorijā un izbraucot no tās, aptuveno kustības maršrutu, maršruta kopējo garumu Krievijas teritorijā.

 

LR nepilsoņiem vīza uz Krieviju  nav nepieciešamā.

Pēc nepieciešamības Konsulārā nodaļā var pieprasīt uzradīt papildus dokumentus.